Công Ty TNHH Darfon Việt Nam

 • Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án: "Nhà máy sản xuất bàn phím và linh kiện điện tử thụ động - Darfon Việt Nam"
Xem chi tiết

Chi Nhánh Công Ty Honda Việt Nam tại Hà Nam

 • Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án: "Mở rộng quy mô Ký túc xá giai đoạn II" của Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam.
Xem chi tiết

Công Ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)

 • Tư vấn lập Kế hoạch VHTN và Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT cho: "Dự án Victory - Nhà máy sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao tại Đồng Văn, Hà Nam"
Xem chi tiết

Công Ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam

 • Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án: " Nhà máy của Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam tại Khu công nghiệp Thanh Liêm "
Xem chi tiết

Công Ty TNHH Neweb Việt Nam

 • Tư vấn lập Kế hoạch vận hành thử nghiệm và Báo cáo hoàn thành các công trình về bảo vệ môi trường cho: " Dự án sản xuất thiết bị truyền thông không dây - WNC V2" - Giai đoạn I
Xem chi tiết

Công Ty TNHH Shikoku Cable Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Văn III

 • Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án "Nhà máy Shikoku Đồng Văn III"
Xem chi tiết

Công Ty TNHH Seoul Semiconductor Vina

 • Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án: " Dự án mở rộng Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina" 
Xem chi tiết

Công Ty TNHH Qisda Việt Nam

 • Tư vấn lập Báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của Công Ty TNHH Qisda Việt Nam 
Xem chi tiết

Công ty TNHH phát triển Hồ Tây

 • Hệ thống hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 50m3/ngày, đêm
Xem chi tiết

Công ty TNHH Iljin Diamond Vina

 • Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 100m3/ngày.đêm và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 50m3/ngày.đêm cho dự án “Nhà máy sản suất Iljin Diamond Vina” và Kế hoạch vận hành thử nghiệm, Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT.
Xem chi tiết

Công ty TNHH Favor Union Vina

 • Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 60m3/ngày, đêm và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 100m3/ngày, đêm cho dự án xây dựng “Nhà máy sản xuất và kinh doanh điện trở Việt Nam”
Xem chi tiết

Công ty TNHH Ace Antenna

 • Tư vấn lập Kế hoạch vận hành thử nghiệm và Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT dự án mở rộng, nâng công suất nhà máy “Sản xuất thiết bị không dây của Ace Antenna’s”
Xem chi tiết

Công ty TNHH SeoJin Auto

 • Kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Seojin auto Hà Nam”
Xem chi tiết

Công ty TNHH Hua Zhuang Electronics Việt Nam

 • Tư vấn lập Kế hoạch vận hành thử nghiệm và Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT dự án Hua Zhuang Electronics (Việt Nam) – Giai đoạn I
Xem chi tiết

Công ty Iljin Diamond Vina

 • Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 100m3/ngày.đêm và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 50m3/ngày.đêm cho dự án “Nhà máy sản suất Iljin Diamond Vina” và Kế hoạch vận hành thử nghiệm, Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT.
Xem chi tiết

Công ty TNHH Công nghiệp Rock Team Việt Nam

 • Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng “Nhà máy nguyên liệu Rock Team Việt Nam”
Xem chi tiết

Công ty Cổ phần Casla

 • Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng “Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa”
Xem chi tiết
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
1
2
4
6
https://chat.zalo.me/